floración

Estas son as consecuencias do adianto da floración

O quecemento global alterou as condicións meteorolóxicas normais, introducindo incerteza na temporalidade das distintas fases do ciclo vital das plantas

Dous nenúfares xigantes sorprenden coa súa floración en Vigo

'Vitoria cruziana' está no xardín da Fundación Sales e agora agasalla o público co espectáculo das súas flores ata outubro