Galicia, a comunidade que máis confía na seguridade e funcionamento das...

A Enquisa de percepción social da ciencia revela tamén un maior rexeitamento cá media estatal á enerxía nuclear e a modificación xenética de plantas

Os galegos son os que menos confían nos relixiosos en España

A enquisa sobre a percepción social da ciencia amosa tamén que a confianza nos científicos está por riba da media estatal