O Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia supera os 18 millóns...

Os ingresos de Gradiant procedentes do estranxeiro xa supoñen unha quinta parte da súa facturación

Egatel, innovation as a way of life

The galician company is now highly competitive in 5 continents due to its investment in the I+D sector since its inception

Egatel, la innovación como forma de vida

La empresa orensana compite en los cinco continentes gracias a su apuesta por la I+D desde su nacimiento

Egatel, a innovación como forma de vida

A empresa ourensá compite nos cinco continentes grazas á súa aposta pola I+D dende o seu nacemento