A Xunta investirá 43 millóns de euros no Plan Senda 2025...

Entre as accións do plan da Amtega atópanse a mellora da Sede Xudicial Electrónica e o acceso ao expediente xudicial electrónico