Luns 26 Febreiro 2024

Cilenis

Santiago presume das spin-off 'Cilenis' e 'Situm Technologies'

A xornada 'Inside the Lab' presentou as últimas innovacións do Centro de Tecnoloxías da Información CiTIUS

'Inside the Lab', escaparate dende a investigación á empresa

Santiago presenta nun encontro as Spin-off e as patentes desenvolvidas polo seu Centro de Tecnoloxías da Información (CITIUS)

Cilenis: tecnoloxía galega aplicada á linguaxe

A spin-off da Universidade de Santiago ofrece un conxunto de ferramentas especializadas en linguaxe computacional

Computing and Language: An opportunity for a start-up company

Cilenis, a 'spin-off' of Santiago University, is meant to become a global benchmark in the application of language technologies

Computación e linguaxe: unha oportunidade para emprender

Cilenis, 'spin-off' da Universidade de Santiago, convértese nun referente en ferramentas especializadas en tecnoloxía da linguaxe

Computación y lenguaje: una oportunidad para emprender

Cilenis, 'spin-off' de la Universidad de Santiago, se convierte en un referente en herramientas especializadas en tecnología del lenguaje

Nace o primeiro teclado galego para Android

Dúas 'spin-off' da USC crean esta ferramenta gratis con escritura predictiva e diccionario.