Domingo 3 Marzo 2024

Burbulla

A nebulosa da Burbulla en expansión

NGC 7635 está a ser empurrada polo vento estelar da estrela masiva BD+602522

NGC 7635: burbulla nun mar cósmico

Orzando nun mar cósmico de estrelas e gas brillante, atopamos NGC 7635, a nebulosa Burbulla

Primeiro plano da nebulosa Burbulla

Preto da constelación de Cassiopeia, a nebulosa Burbulla é unha xigante nube molecular