O bitcoin e outros termos arredor del

'Cadea de bloques' é o xeito correcto de dicir 'blockchain' e debemos aprender a diferenciar as novas moedas