Avalia-t, garantía do valor das novas tecnoloxías sanitarias

A unidade integrada en Acis informa da toma de decisións para incorporar innovacións ao sistema de saúde galego

Biblioterapia: o poder dun libro sobre o teu cerebro

Unha iniciativa pretende ofrecer axuda persoal a través de libros axeitados para cada situación