Dismenorrea: isto é o que supón unha regra dolorosa para as...

A nova lei do aborto incluirá un capítulo sobre o dereito á saúde menstrual, como unha baixa laboral por ter o período, que será de tres días

Dúas razóns que fan que a xente vaia traballar estando enferma

O 'presentismo' é un mal moi espallado, que pode ser tan negativo para o doente como para os seus compañeiros e a propia empresa