Alerta para salvar ao birrio, a ave que come, durme e...

Declarada Ave do Ano 2021, é un asiduo visitante das nosas vilas e cidades, e pode pasar máis dun ano no aire sen pousarse en ningún momento

O paspallás é a ave do ano 2020

A "Coturnix coturnix" ten na península ibérica a súa principal poboación en Europa e enfróntase a diversas ameazas nos últimos tempos

A curuxa común, ave do ano 2018

SEO/BirdLife organizou a votación popular que elixiu á "Tyto alba", que nos últimos anos está experimentando un descenso de poboación na Península