Asturnatura

O avogado ourensán que descubriu 69 especies na ría de Vigo

A ampla colección de animais mariños de Marcos Fernández Iglesias forma parte do CSIC de Barcelona, despois do seu falecemento en 2022