Sábado 13 Xullo 2024

asbestose

A epidemia mortal do amianto

Un elemento tan resistente como perigoso, que foi amplamente utilizado no mundo durante o século XX, e hoxe persiste nalgunhas rexións

Unha tese desvela os efectos do amianto nos traballadores do naval de Ferrol

O estudo, sobre 681 casos, detectou a prevalenza de doenzas relacionadas coa asbestose