Case a metade dos galegos entre 65 e 74 anos xa...

No último ano incorporánronse máis de 100 maiores diariamente ao uso da rede

As xestións dixitais dos galegos coa Xunta xa superan ás presenciais

Un 66 por cento dos usuarios da sede electrónica están satisfeitos co funcionamento

As novas tecnoloxías mudan a cara da Administración

O plan de dixitalización da Xunta permite mellorar a relación entre os cidadáns e as institucións