Luns 4 Marzo 2024

Artigos máis recentes de

María Puy e Iñaki Milton

Por que a Covid-19 pode causar diarrea e vómitos?

As relacións estreitas entre os pulmóns e o intestino, nas que xoga un papel clave a microbiota, explican algúns dos síntomas da infección por coronavirus
1 Articles written