Artigos máis recentes de

José Antonio Lorente Acosta

Os pros da teoría que defende a orixe galega de Cristóbal Colón

Denomínase hipótese "pechada ou concreta" porque propón quen foron os seus familiares, o que permite confirmala ou descartala
1 Articles written