Sábado 2 Marzo 2024

Artigos máis recentes de

Francisco Díaz-Fierros

A Xeración Nós e a ciencia galega

Introdución.- Existen bastantes e diversas opinións sobre a delimitación, tanto dos integrantes como do período no que se enmarca esta “Xeración” xa que, por...
1 Articles written