Artigos máis recentes de

Anita Setarehnejad e Ruth Fairchild

Como cambia o noso sentido do gusto a medida que nos facemos vellos?

O gusto é un fenómeno complexo, no que interaccionan os outros sentidos, e está exposto a moitos factores ao longo da nosa vida
1 Articles written