Unha tese estuda o proceso de artificialización litoral na ría de...

A investigación da UVigo cuantifica e caracteriza o incremento de superficies artificiais nas zonas costeiras, de utilidade para unha xestión sostible

A UVigo incorpora ao prestixioso científico Gianluca Marino

O investigador, experto en paleoceanografía e a paleoclimatoloxía, traballará no Departamento de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio