Ameixas empregadas nos experimentos no CSIC.

A ameixa xaponesa é máis resistente ás enfermidades

Unha tese do Instituto de Mariñas de Vigo (CSIC) analiza tamén a resistencia temperá ás infeccións do mexillón