Domingo 3 Marzo 2024

Vitruvio

Homo Universalis

Roberto Agis Balboa, experto en neuroepixenética, reflexiona no seu blog sobre as grandes ideas que anticipa Leonardo da Vinci