QUIZ: Canto sabes dos faros de Galicia?

Un Trivia de dez preguntas sobre os faros da costa galega