Filgueira, o santo das Letras Galegas

A catedrática Camiño Noia retrata a figura do gran polígrafo pontevedrés, un referente na investigación na cultura galega