Fanse tres anos da primeira onda da covid

España liderou o número de infectados e de mortes rexistradas en Europa por erros como a descoordinación e rastrexos insuficientes