UAB

Un micromaterial libera nanopartículas que destrúen selectivamente células canceríxenas

Unha nova investigación da Universidade Autónoma de Barcelona desenvolveu gránulos que imitan o sistema endócrino humano