Pódcast: Bailando con Reis e Raíñas | 13. A inventio da tumba do...

O descubrimento da tumba do Apóstolo no século IX foi a reacción do poder hexemónico franco ao florecente emirato de Córdoba