Nova estratexia para identificar dianas terapéuticas do cancro de mama máis...

Investigadores do CSIC publican un estudo no que localizan proteínas de membrana das células tumorais para logo atacalas de maneira específica