trade

CSIC e UVigo avanzan na resistencia xenética do millo fronte as pragas

A Unidade de Agrobioloxía abre a porta a melloras da especie para evitar doenzas como a do insecto perforador

O millo arreponse á praga dos trades

Unha tese do CSIC propón unha terapia xenética para incrementar a resistencia a un insecto que esnaquiza o 7% da produción mundial da gramínea