traballo social

Deshumanizamos o trato aos maiores na pandemia?

A autora expón algunhas das claves a ter en conta para mellorar a atención e o soporte da sociedade ás necesidades das persoas maiores