O X (e o V) lunar

En situacións moi concretas, a Lúa exhibe na súa superficieo signo dun X sobre o seu terminador

O equinoccio nunha Terra xiratoria

O comezo da primavera fai vertical a liña entre o día e a noite