Luns 15 Abril 2024

Teorema de Bayes

Un modelo, un teorema e teoría de xogos contra o coronavirus

As matemáticas achegan armas especialmente útiles na loita para combater o Covid-19