A teledetección, unha ferramenta eficaz e sostible para o agro e...

A tese de Marcos Arza García analiza as potencialidades dos sensores de datos como ferramentas esenciais na xestión agrícola e forestal