Domingo 14 Abril 2024

tectónica

Mil millóns de anos de placas tectónicas movéndose en 40 segundos

Esta animación en vídeo amosa como a terra firme está a moverse á mesma velocidade á que medran as nosas unllas

Aquí estará Galicia no supercontinente Panxea Última en 250 millóns de anos

National Geographic fixo esta proxección sobre a teoría da terra única que reunirá todos os continentes nun só