Ouro blanco en España: onde hai litio e por que non...

A autora, científica do IGME, explica a relevancia do litio como mineral estratéxico e analiza os xacementos existentes na península ibérica