“A somatización non é unha percepción alterada ou errónea, é un...

A psiquiatra Iria Veiga explica que as emocións poden ter repercusións a nivel físico e, en ocasións, afectar á calidade de vida das persoas