Sábado 20 Abril 2024

Sociedade da Lóxica

Filosofía e psicoloxía crúzanse en Ferrol

James Woodward participa nas XIX xornadas de Filosofía e Metodoloxía da Ciencia da UDC