sistema respiratorio

Un estudo expón que o uso da máscara non afecta á capacidade física ao facer deporte

A análise de diversos parámetros fisiolóxicos non observa diferenzas significativas no caso de persoas sen patoloxías cardiorespiratorias