Domingo 14 Abril 2024

síntomatoloxía

En busca doutros síntomas do coronavirus máis aló da febre e da tose

Lesións cutáneas, perda de gusto e olfacto ou trastornos oculares están a ser investigados como serios candidatos a detectar o SARS-CoV-2