Físicos da USC confirman no acelerador do CERN a simetría entre...

O experimento ALICE revela as simetrías das leis da Física entre partículas e antipartículas