Un estudo defende o valor das armas de cuarzo na Prehistoria...

Investigadores da USC participan nun monográfico que rompre coa visión deste mineral como o “irmán pobre” do sílex