Unha tese estuda o nacemento e evolución da canción protesta en...

A canción protesta nace en Galicia nun contexto peculiar, marcado pola ditadura franquista pero estreitamente ligado a un referente xeográfico como era Cataluña. A...