Fogos fatuos: a reacción química da Santa Compaña

Os compostos orgánicos en descomposición, como os cadáveres dos cementerios, poden desprender enerxía en forma de luz

Fogos fatuos: a reacción química da Santa Compaña

Os compostos orgánicos en descomposición, como os cadáveres dos cementerios, poden desprender enerxía en forma de luz

Lendas sobre un lugar aínda enigmático

Ritos e tradicións rodean A Lanzada desde hai séculos

Leyendas sobre un lugar todavía enigmático

Ritos y tradiciones rodean A Lanzada desde hace siglos