Que pasa se o lixo espacial cae na túa casa? Que...

Se cae un foguete no teu xardín, podes invocar o Tratado do Espazo Ultraterrestre de 1967 e o Convenio de Responsabilidade Civil de 1972