Salomón

Os galegos que descubriron as illas do rei Salomón

O capitán pontevedrés Pedro Sarmiento de Gamboa, o piloto Hernando Gallego e o escribán Fernández de Catoira atoparon o arquipélago en 1568