A revista ‘Redas’ afiánzase dende Ourense como referente en Dereito sobre...

Este martes a Universidade de Vigo asinou un convenio de colaboración coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para a subvención por parte desta última entidade...