A Costa da Morte é a zona litoral da Península con...

O xeógrafo Dominic Royé calculou a radiancia da luz artificial nas zonas de costa a partir dos datos da NASA