Polonia

Os cadros expoliados polos nazis, expostos en Pontevedra antes de regresar a Polonia

Unha nova análise das pezas atribúelle unha cronoloxía máis tardía có século XVI, polo que non serían orixinais de Dieric Bouts, como se cría

As obras espoliadas polos nazis en Polonia que acabaron no Museo de Pontevedra

A Deputación devolverá ao Estado polaco un díptico que foi adquirido por José Fernández, fundador de Pescanova, e cedido posteriormente ao museo provincial

Publican en galego a considerada como primeira novela polaca

A investigadora Lúa García traduce “As aventuras de Mikołaj Doświadczyński”, da que non existe versión en castelán nin en portugués

O catedrático Carlos Bravo, profesor honorario da universidade Marie Curie

O profesor da Universidade de Vigo será recoñecido en agradecemento á súa cooperación científica e á promoción do coñecemento