Martes 23 Xullo 2024

política lingüística

Acordo “histórico”: seis graos impartirán o 80% en galego no vindeiro curso

A Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística aproba unha proposta que inclúe titulacións das universidades de Vigo, A Coruña e Santiago