Sábado 20 Xullo 2024

polimerización enzimática

Un estudo da USC mellora o potencial dos antioxidantes nos residuos agrarios

A investigación desenvolvida polo investigador Abel Muñiz Mouro no Cretus céntrase no estudo da polimerización enzimática