Plinio

Así obtivo o Imperio Romano 190 toneladas de ouro da Gallaecia

Centos de minas espalladas polo país falan da importancia do ouro galego que chegou a supoñer o 7 por cento das riquezas do imperio

A data da catástrofe de Pompeia estaba equivocada

A aparición dun escrito nunha parede obriga a mudar a datación da traxedia provocada polo Vesuvio