Sábado 20 Xullo 2024

piroclástico

O Vesuvio matou xente vaporizando o seu sangue e estalando os cranios

Unha investigación na revista PLOS ONE revela que as ondas piroclásticas do volcán fixeron estourar os corpos en 79 a.C.